Een uniek experiment

Een stad slimmer maken is een lang proces van brainstormen, testen, proberen, bijsturen en weer testen. Precies zoals in een laboratorium. Maar onze projecten passen niet in een proefbuis. Daarom maakten we ons laboratorium stadsgroot, met instrumenten die daarbij passen. En we volgen ook een ander projectplan, waarin co-creatie heel erg belangrijk is.

De invoering van nieuwe, technologische projecten in de stad is pas zinvol als er een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Daarom is de participatie van de burger een essentieel onderdeel van de Antwerp Smart Zone. Door deel te nemen aan dit onderzoek maken burgers mee hun stad.

Najaar 2017: intensieve co-creatie

Lang voor de eerste camera’s en sensoren werden geplaatst, kregen bewoners, winkeliers en bedrijven de kans om hun mening te geven. Dat gebeurde tijdens bewonersvergaderingen, met een online bevraging en tijdens workshops met verschillende groepen bewoners. Zo waren er workshops met 

  • inwoners (i.s.m. bewonersvereniging van Sint Andries),
  • kansarmen (i.s.m. centrum Kauwenberg), 
  • senioren (i.s.m. de districtsconsulent senioren en lokale RVT), 
  • jongeren (i.s.m. lokale jongerenwerking Habbekrats), 
  • en handelaars (i.s.m. lokale handelaarsvereniging Quartier National).

Begin 2018: definiëren projecten

Met de antwoorden van burgers en handelaars in de hand, werden twee projecten gekozen met een reële impact op de wijk.

  • Slimme Verlichting op Sint Andriesplaats: verlichting aangepast aan de omstandigheden
  • Veilig Oversteken aan het kruispunt Tropisch Instituut-Nationalestraat: daling van aantal voetgangers die rood licht negeren.

Begin  2018 - eind 2019: experimenteren

Begin 2018 gingen de twee projecten van start. Tijdens de hele testperiode wil de Antwerp Smart Zone regelmatig de mening horen van bewoners. Waar nodig kunnen de projecten dan worden bijgestuurd. 
De experimenten lopen tot eind 2019.