Privacy binnen dit project

Het project ‘Slimme verlichting’ gebruikt camerabeelden om de pleinverlichting aan te sturen. De beelden gaan via een beveiligd kanaal naar servers bij Digipolis, de digitale dienst van de stad. Daar gaat een computerprogramma na hoeveel mensen er op het plein zijn en of ze een bepaalde activiteit doen zoals sporten, lopen, wandelen of zitten.

De Antwerp Smart Zone is enkel geïnteresseerd in aantallen en niet in de identiteit van mensen op straat. Wie meerdere keren in beeld komt, wordt telkens geteld als nieuw individu. Het systeem herkent geen personen. Wanneer een medewerker het systeem nakijkt, krijgt die enkel wazige gezichten te zien.

Grond voor verwerking

Deze verwerking doet beroep op het gerechtvaardigd belang van de Stad Antwerpen, Digipolis en imec in het onderzoeken en implementeren van modaliteiten om de leefbaarheid te bevorderen in de stad d.m.v. het gebruik van camerabeelden voor tellingen.

Verantwoordelijkheid en verwerking

Stad Antwerpen, Digipolis en imec onderschrijven het belang van de bescherming van jouw privacy. Stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Digipolis, met maatschappelijke zetel Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen en imec vzw, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, zijn hierbij aangeduid als gezamenlijke verantwoordelijken voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen bij het project Slimme Verlichting. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail: privacy@antwerpsmartzone.be. De DPO voor de Stad is Anne Barré, je kan haar bereiken via privacy@antwerpsmartzone.be.

Doel voor verwerking en informatieverzameling

Wij (Stad Antwerpen en imec) verzamelen camarabeelden als deel van ons onderzoek om na te gaan of en hoe we met straatverlichting op de Sint-Andries Plaats de sfeer kunnen aanpassen aan de context en activiteiten van het moment. Camerabeelden worden gebruikt om bepaalde activiteiten, zoals sport, te herkennen. Gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan hierboven beschreven (door stad Antwerpen, Digipolis of imec), of doorgifte van je persoonsgegevens aan externe organisaties (buiten stad Antwerpen, Digipolis en imec) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Wie heeft toegang tot je informatie?

Stad Antwerpen en imec hebben toegang tot geaggregeerde statistieken waaruit we kunnen afleiden in absolute aantallen hoeveel personen er wanneer op welke plaats zich op het plein en in de omringende straten bevonden.
Digipolis is een verantwoordelijke die instaat voor de opslag van de camerabeelden en de infrastructuur huisvest die gebruikt wordt om de beeldverwerking en een deel van de verdere processing te verzorgen.

Wij doen verder beroep op verwerkers die het videosignaal van de camera's naar de plaats van verwerking brengen.
Nokia is een verwerker die het algoritme voorziet dat videobeelden omzet in bepaalde activiteiten die zich op het plein kunnen voordoen. Zij krijgen toegang tot testbeelden, dit zijn opnames van 15 minuten waarin bepaalde scenario's door medewerkers werden uitgebeeld.

Duur van de opslag

Videobeelden worden tot 7 dagen opgeslagen.

Inzage, rechtzetting of verwijdering

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. Om deze rechten te bekomen volstaat het om je vraag te sturen naar privacy@antwerpsmartzone.be. Of een geschreven verzoek te richten aan Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Geef in beide gevallen een kopie van je identiteitskaart mee waarin enkel de voorkant zichtbaar is, je naam en je pasfoto.

Maatregelen voor bescherming en beveiliging

De transmissie van camerabeelden en tellingen verloopt steeds via geëncrypteerde verbindingen met een marktconform beveiligingsniveau.

Camera's zijn zo beveiligd dat enkel de leveranciers van deze camera's toegang hebben tot deze camera's en enkel voor de opdrachten die zij ontvangen van ons als opdrachtgevers.

Gegevenstoegang wordt contractueel en technisch beperkt tot werknemers van verantwoordelijken of verwerkers die werken aan een beschreven doel voor verwerking.

Indien testbeelden door mensen bekeken worden, dan zijn deze nooit real time en werden gezichten onherkenbaar gemaakt.

Vragen, opmerkingen, klachten

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres privacy@antwerpsmartzone.be. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres privacy@antwerpsmartzone.be. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Lees meer over privacy in de Antwerp Smart Zone