Privacy binnen het CityFlows project

Het onderzoeksproject CityFlows gebruikt camerabeelden om passanten te tellen. Een computerprogramma gaat na hoeveel mensen de camera opmerkt en in welke richting ze zich verplaatsen. Imec is enkel geïnteresseerd in aantallen en niet in de identiteit van mensen op straat. Wie meerdere keren in beeld komt, wordt telkens geteld als nieuw individu. Het systeem herkent geen personen.

Grond voor verwerking

Deze verwerking doet beroep op het gerechtvaardigd belang van imec in het onderzoeken en implementeren van modaliteiten die passanten, en de richting waarin ze bewegen, te onderzoeken en een methodologie te ontwikkelen zodat dit in de toekomst kan zonder gebruik van camerabeelden.

Verantwoordelijkheid en verwerking

Imec onderschrijft het belang van de bescherming van jouw privacy. imec vzw, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, is hierbij aangeduid als verantwoordelijkevoor verwerking van de persoonsgegevens verkregen tijdens het project CityFlows. Voor vragen kan je ons bereiken via e-mail privacy@imec.be.

Doel voor verwerking en informatieverzameling

Wij, imec, verzamelen camerabeelden als deel van ons onderzoek om te evalueren of wifi, sonar, telecommunicatiedata, … gebruikt kunnen worden om passanten in de stad te tellen. Camerabeelden worden gebruikt om passanten (te voet, te fiets of met de wagen) in kaart te brengen. Camerabeelden dienen enkel voor tellingen om een juiste telling te verkrijgen.

Gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan hierboven beschreven (door imec), of doorgifte van je persoonsgegevens aan externe organisaties (buiten imec) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Wie heeft toegang tot je informatie?

Imec verkrijgt de beelden van stad Antwerpen en Digipolis die ze verzamelen in kader van projecten in de Antwerp Smart Zone. Imec verwerkt beelden van camera’s op de volgende plaatsen:

De beelden worden op een beveiligde server verwerkt. Een algoritme telt het aantal passanten en geeft deze aantallen door. Aangezien het algoritme op dit moment getraind wordt, kan het zijn dat ontwikkelaars van het algoritme mee kijken om beelden te categoriseren en te evalueren.

Duur van de opslag

Videobeelden worden tot 14 dagen bewaard. Een uitzondering hierop zijn een aantal screenshots die na goedkeuring van het privacy office van imec kunnen worden vrijgegeven voor publicatie in wetenschappelijke werken.

Inzage, rechtzetting of verwijdering

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. Om deze rechten te bekomen volstaat het om je vraag te sturen naar privacy@imec.be.

Maatregelen voor bescherming en beveiliging

  • De transmissie van camerabeelden en tellingen verloopt steeds via geëncrypteerde verbindingen met een marktconform beveiligingsniveau.
  • Camera's zijn zo beveiligd dat enkel de leveranciers van deze camera's toegang hebben tot deze camera's en enkel voor de opdrachten die zij ontvangen van ons als opdrachtgevers.
  • Gegevenstoegang wordt contractueel en technisch beperkt tot werknemers van verantwoordelijken of verwerkers die werken aan een beschreven doel voor verwerking.
  • Indien testbeelden door mensen bekeken worden, dan zijn deze nooit real time en werden gezichten onherkenbaar gemaakt.

Vragen, opmerkingen, klachten

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres privacy@imec.be. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.