Privacy gegarandeerd

De Antwerp Smart Zone maakt gebruik van camera’s en sensoren die bewegingen registreren en analyseren. Het project wordt begeleid door een gespecialiseerd team dat waterdichte garanties biedt voor de privacy van iedere burger.

Alle gegevens die verzameld worden

 • worden bij gehouden voor de minimale termijn die nodig is om ze te kunnen verwerken
 • worden anoniem opgeslagen
 • worden beschermd tegen diefstal en hacking
 • kunnen enkel worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek
 • worden volledig volgens de GDPR-wetgeving verwerkt.

Privacy in de Antwerp Smart Zone

De Antwerp Smart Zone verzamelt en verwerkt persoons- en andere gegevens.
Deze privacy policy beschrijft de verwerking van jouw gegevens en van jouw rechten m.b.t. de Antwerp Smart Zone.

Doel voor verwerking en informatieverzameling

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de Stad Antwerpen en door imec, en dit enkel in het kader van hun samenwerking in de Antwerp Smart Zone. 
Het is uitdrukkelijk uitgesloten dat je gegevens 

 • gebruikt worden voor andere doeleinden dan die van Stad Antwerpen of imec,
 • gebruikt worden voor commerciële doeleinden,
 • doorgegeven worden aan externe organisaties buiten Stad Antwerpen of imec.

Wie heeft toegang tot je informatie?

Om bepaalde gegevens te verwerken, doen Stad Antwerpen en imec een beroep op dataverwerkers. De Antwerp Smart Zone zorgt er technologisch en organisatorisch voor dat deze verwerkers minimale toegang krijgen tot de gegevens, met minimale tijd om hun taken uit te voeren.

Inzage, rechtzetting of verwijdering

 • Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, laten rechtzetten of laten verwijderen. Dat gebeurt onder de wettelijk bepaalde voorwaarden. 
 • Om je rechten te laten gelden kan je
  • een e-mail sturen naar privacy@antwerpsmartzone.be.
  • of schrijven naar Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (met vermelding van de Antwerp Smart Zone).
 • Als je een vraag stelt over je privacy-rechten 
  • bezorg dan een kopie van de voorkant van je identiteitskaart,
  • en vermeld het project waarvoor je je rechten wil laten gelden.

Vragen, opmerkingen, klachten